【windows系统】Windows Server 2003 Datacenter R2 With SP2英文+语言包(32+64)

【windows系统】Windows Server 2003 Datacenter R2 With SP2英文+语言包(32+64)

 • 最近更新2022年12月14日
免费下载

  百度网盘
  免登录购买勿关闭cookies或开启无痕浏览,否则不能获取下载地址,正常15内可再次下载
  特别声明:注册会员根据级别享有相关下载优惠,请仔细辨别。所有资源均收集于互联网仅供学习、参考和研究,请理解这个概念,所以不能保证每个细节都符合你的需求,也可能存在未知的BUG与瑕疵, 你下载的资源和程序源码组件因其特殊性均为可复制品,所以不支持任何理由的退款兑现,请认真阅读本站声明和相关条款后再点击支付下载。

  数据中心版Server 2003微软只发行了英文、德文、日文原版的,因此简体中文或繁体中文需要使用语言包。大家在安装系统时别忘了在Language Option那里选择”Install files for East Asian languages”,这样才能开启中文语言支持。
  KEY:Windows Server 2003 Datacenter R2 With SP2 x86:
            T274Y-RT6TY-QYXJC-H6K66-3MT7M          H32XR-3KT6X-B83DT-YWM3T-8Q3JG
                        DF33F-WMT84-KDPKT-FQBRG-7YH4T
                        BYR7R-QTCG2-JRJWJ-BJPGP-XDKWG
                        RW89D-BPHQ9-Y77PD-FPYHP-JJ3JG
                        G9DRJ-PBH7J-KQFCF-9PCJG-3VV4T
                        GXJ7R-PDJKW-7TMRK-VT6JC-G4XWG
  Windows Server 2003 Datacenter R2 With SP2 x64:
            HFKHT-CF86J-KFM6F-34RXX-HYYQ8
            MM72Q-QBVRW-JGDB6-94C22-GR8YJ
                                    RYCR6-T7Y6M-2TVHK-C2YW3-7TYQ8
                          BTXT2-YJ7CH-6MH2Q-X2WD7-77FDY
  再附文件信息,下载后请核对SHA1:
  檔案名稱: en_win_srv_2003_r2_datacenter_with_sp2_vl_cd1_x13-46616.iso
  語言: English
  SHA1:e1f1d97300f6d854665d3eccef05660782c06ae5
  檔案名稱: en_win_srv_2003_r2_datacenter_with_sp2_vl_cd2_x13-49318.iso
  語言: English
  SHA1:4755048bea94c37488db57b98fd9070b219d95d8
  檔案名稱: mui_windows_server_2003_r2_cd1.iso
  語言: Japanese, German, Spanish, French
  SHA1:717fe1e1facbf509a4af296d1a2192dfa9dca062
  檔案名稱: mui_windows_server_2003_r2_cd2.iso
  語言: Korean, Chinese – Traditional, Chinese – Simplified
  SHA1:0393745a2231422452ac7a6643d185b5079a5161

  檔案名稱: mui_windows_server_2003_r2_cd3.iso
  語言: Italian, Dutch, Portuguese-Brazil, Swedish
  SHA1:c39f6182d53561166ccb94b741d00eb3aba5a0b5
  檔案名稱: mui_windows_server_2003_r2_cd4.iso
  語言: Czech, Polish, Russian
  SHA1:b984aca8a6ab3ce1363c0ccf861209bc9414cbbc
  檔案名稱: mui_windows_server_2003_r2_cd5.iso
  語言: Hungarian, Portuguese-Portugal, Turkish
  SHA1:cef01ded5e37a1c2d1c0665c591b59d4cdbbd615
  檔案名稱: en_win_srv_2003_r2_datacenter_x64_with_sp2_vl_cd1_x13-47474.iso
  語言: English
  SHA1:fa9be688550b535c049aa6af0b82a2b061259f22
  檔案名稱: en_win_srv_2003_r2_datacenter_x64_with_sp2_vl_cd2_x13-49386.iso
  語言: English
  SHA1:432ff542068bccf422a4bb587d9bf6636f9b670b
  檔案名稱: mui_windows_server_2003_r2_x64_cd1.iso
  語言: Japanese, German
  SHA1:748bc2d412ec56f6527821b6730f8565094b0c0a
  檔案名稱: mui_windows_server_2003_r2_x64_cd2.iso
  語言: Spanish, French, Italian
  SHA1:991887a2f9214905a932f49bbf54b20ec8345a21
  檔案名稱: mui_windows_server_2003_r2_x64_cd3.iso
  語言: Korean, Chinese – Traditional, Chinese – Simplified
  SHA1:c2800d4aed5245962f11ae0d2396c8c25829c630

  1601435557-2c9f863619f2e7a

  分享到 :
  相关推荐

  最新仿酷趣商业源码交易平台完整源码(任务平台+新闻+支付宝卡密充值)

  最新仿酷趣商业源码交易平台完整源码,带任务平台功能,新闻栏目,支持支付宝卡密充值,一...

  【梦幻诛仙第二大陆微变打金】双端+架设教程+运营授权后台

  这个版本的已经开过服,微变打金,无BUG,完全能用。双端+架设教程+运营授权后台1[...

  【亲测可用】最新一网通cms建站模板打包完整版

  这个东西没看明白是干嘛的,应该不是一键建站,而只是个企业站的模板。具体功能不详,大家...

  java+mysql网上商城项目源码(前台+后台)

  源码介绍java+mysql网上商城项目源码前台+后台,比较简单,可供新手学习参[&...

  发表回复

  登录... 后才能评论

  评论(2)